ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0144)


31 Mar 64
27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0144)

1

64-0144 ประกาศผู้ชนะงานจ้างดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564

เลขที่โครงการ 64037117281
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
10 ครั้ง