ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MAILGOTHAI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0149)


24 มี.ค. 64
22
1

64-0149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64037215534
งบประมาณ 29,991,030.00 บาท
6 ครั้ง