ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0116)


3 Mar 64
22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0116)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0116

5 ครั้ง