ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดจ้างงาน International Open Data Day 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0131)


1 มี.ค. 64
15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดจ้างงาน International Open Data Day 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0131)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0131

4 ครั้ง