ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0120)


25 ก.พ. 64
12
1

DGA-64-0120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

2 ครั้ง