ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรภาครัฐ (Artificial Intelligence Seminar and Workshop for Government Officer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0126)


23 Feb 64
36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรภาครัฐ (Artificial Intelligence Seminar and Workshop for Government Officer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0126)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0126

5 ครั้ง