ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรภาครัฐ (Artificial Intelligence Seminar and Workshop for Government Officer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0126)


23 ก.พ. 64
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรภาครัฐ (Artificial Intelligence Seminar and Workshop for Government Officer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0126)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0126

12345 ครั้ง