ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ DG-Cloud และอุปกรณ์เพื่อทำ Active-Active Data Center โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0106)


19 ก.พ. 64
29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ DG-Cloud และอุปกรณ์เพื่อทำ Active-Active Data Center โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0106)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0106

10 ครั้ง