ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุสมาชิกภาพและค่าธรรมเนียมในการรักษาหมายเลข IP Address ประจำปี 2564 (GIN) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0124)


16 Feb 64
48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุสมาชิกภาพและค่าธรรมเนียมในการรักษาหมายเลข IP Address ประจำปี 2564 (GIN) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0124)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0124

8 ครั้ง