ประกาศผู้ชนนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือ สำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนมาตราการและนโยบายของรัฐ Farmer ONE ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธี e-bidding (DGA/64/0112)


11 ก.พ. 64
31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือ สำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนมาตราการและนโยบายของรัฐ Farmer ONE ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธี e-bidding (DGA/64/0112)

1

64-0112 ประกาศผู้ชนะ

6 ครั้ง