ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับโครงการลดขอสำเนาบัตรประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0114)


29 ม.ค. 64
61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับโครงการลดขอสำเนาบัตรประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0114)

1

DGA-64-0114

13 ครั้ง