ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศเพื่อพัฒนาและให้บริการระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก (DGA64/0097)


28 Jan 64
94

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศเพื่อพัฒนาและให้บริการระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก (DGA64/0097)

1

64-0097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

13 ครั้ง