ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA//64/0113)


26 Jan 64
78

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA//64/0113)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0113

13 ครั้ง