ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๓ เครื่อง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ DGA/64/0108


22 Jan 64
84
1

DGA-64-0108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

8 ครั้ง