ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของพื้นที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ชั้น 11 และ 19 (DGA/64/0111) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง


22 Jan 64
76
1

DGA-64-0111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

11 ครั้ง