ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน สำหรับภาครัฐ (Blockchain for Government Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0101)


20 ม.ค. 64
78

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน สำหรับภาครัฐ (Blockchain for Government Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0101)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0101

15 ครั้ง