ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน สำหรับภาครัฐ (Blockchain for Government Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0101)


20 Jan 64
87

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน สำหรับภาครัฐ (Blockchain for Government Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0101)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0101

15 ครั้ง