ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และขาตั้ง จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้งานบริเวณพื้นที่ ชััน 11 16 17 18 และ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาจง (DGA/64/0109)


19 ม.ค. 64
153

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และขาตั้ง จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้งานบริเวณพื้นที่ ชััน 11 16 17 18 และ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาจง (DGA/64/0109)

1

DGA-64-0109

37 ครั้ง