ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และขาตั้ง จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้งานบริเวณพื้นที่ ชััน 11 16 17 18 และ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาจง (DGA/64/0109)


19 Jan 64
217

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และขาตั้ง จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้งานบริเวณพื้นที่ ชััน 11 16 17 18 และ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาจง (DGA/64/0109)

1

DGA-64-0109

42 ครั้ง