ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๕ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ระยะเวลา ๘ เดือน) (DGA/64/0086)


29 ธ.ค. 63
82
1

DGA-64-0086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

25 ครั้ง