ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๕ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ระยะเวลา ๘ เดือน) (DGA/64/0086)


29 Dec 63
95
1

DGA-64-0086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

27 ครั้ง