ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่และเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนินการศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0066)


22 Dec 63
119

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่และเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนินการศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0066)

1

64-0066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

31 ครั้ง