ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Social media ของ สพร. ในงานรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (DGA/64/0090)


21 Dec 63
102

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Social media ของ สพร. ในงานรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (DGA/64/0090)

1

DGA-64-0090

21 ครั้ง