ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 91 เครื่อง และจอภาพแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/64/0070)


1 Dec 63
81

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 91 เครื่อง และจอภาพแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/64/0070)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0070

9 ครั้ง