ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากตู้กดน้ำดื่ม ภายในพื้นที่สำนักงานชั้น 11 16 17 18 และ 19 (DGA/64/0071)


18 Nov 63
78

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากตู้กดน้ำดื่ม ภายในพื้นที่สำนักงานชั้น 11 16 17 18 และ 19 (DGA/64/0071)

1

DGA-64-0071

11 ครั้ง