ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0021)


9 Nov 63
107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0021)

1