ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0021)


9 พ.ย. 63
104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0021)

1