ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารเช่า (MPLS) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเเลือก (DGA/64/0040)


3 พ.ย. 63
92

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารเช่า (MPLS) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเเลือก (DGA/64/0040)

1

64-0040 ประกาศผู้ชนะ

5 ครั้ง