ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารเช่า (MPLS) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเเลือก (DGA/64/0040)


3 Nov 63
123

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารเช่า (MPLS) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเเลือก (DGA/64/0040)

1

64-0040 ประกาศผู้ชนะ

7 ครั้ง