ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Mailgo thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0031)


3 Nov 63
106

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Mailgo thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0031)

1

64-0031 ประกาศผู้ชนะ

18 ครั้ง