ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Active Directory (AD) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0003)


3 Nov 63
68

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Active Directory (AD) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0003)

1

64-0003 ประกาศผู้ชนะ

12 ครั้ง