ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Active Directory (AD) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0003)


3 พ.ย. 63
53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Active Directory (AD) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0003)

1

64-0003 ประกาศผู้ชนะ

11 ครั้ง