ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษา และต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0042)


9 Oct 63
114

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษา และต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0042)

1

DGA-63-0042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

23 ครั้ง