ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อและค่าลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SQL สำหรับให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0032)


30 ก.ย. 63
110
1

DGA-64-0032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

32 ครั้ง