ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat: G-Chat) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0027)


30 Sep 63
100

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat: G-Chat) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0027)

1

DGA-64-0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

22 ครั้ง