ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0033)


30 ก.ย. 63
107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0033)

1

DGA-64-0033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

24 ครั้ง