ประกาศผู้การเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายอุปกรณ์เครือข่ายปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารงานย่อคำพิพากษา และระบบงานสืบค้นคำพิพากษาของศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0046)


30 Sep 63
97

ประกาศผู้การเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายอุปกรณ์เครือข่ายปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารงานย่อคำพิพากษา และระบบงานสืบค้นคำพิพากษาของศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0046)

1

DGA-64-0046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

22 ครั้ง