ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0035)


23 ก.ย. 63
71
1

DGA-64-0035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

16 ครั้ง