ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0035)


23 ก.ย. 63
1234
1

DGA-64-0035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง