ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทรายปีพื้นที่ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ และ ๑๙ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0024)


23 ก.ย. 63
62
1

DGA-64-0024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

10 ครั้ง