ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน ๒ อัตรา ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0004)


23 Sep 63
70
1

DGA-64-0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

16 ครั้ง