ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0009)


22 Sep 63
79

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0009)

1

DGA-64-0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

23 ครั้ง