ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0005)


22 ก.ย. 63
78

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0005)

1

DGA-64-0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

34 ครั้ง