ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อไส้กรองตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็นระบบกรอง 5 ขั้นตอนและไส้กรองชุดดักตะกอน 3 ขั้นตอน พร้อมติดตั้งพื้นที่สำนักงานชั้น 11 16 17 18 และ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0023)


21 Sep 63
67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อไส้กรองตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็นระบบกรอง 5 ขั้นตอนและไส้กรองชุดดักตะกอน 3 ขั้นตอน พร้อมติดตั้งพื้นที่สำนักงานชั้น 11 16 17 18 และ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0023)

1

DGA-64-0023

16 ครั้ง