ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบถามตอบกึ่งอัตโนมัติ แบบเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Chatbot) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0329)


19 ม.ค. 64
118
1

DGA-63-0329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

14 ครั้ง