ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าใช้บริการ Public Cloud สำหรับระบบ "บัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0331)


10 Nov 63
196

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าใช้บริการ Public Cloud สำหรับระบบ "บัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0331)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0331

33 ครั้ง