ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าใช้บริการ Public Cloud สำหรับระบบ "บัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0331)


10 พ.ย. 63
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าใช้บริการ Public Cloud สำหรับระบบ "บัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0331)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0331

12345 ครั้ง