ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐเพื่อประชาชน (CITIZEN Portal) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/63/0319)


28 Oct 63
243

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐเพื่อประชาชน (CITIZEN Portal) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/63/0319)

1

DGA-63-0319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

51 ครั้ง