ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดการห้องประชุม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0293)


26 Oct 63
199
1

DGA-63-0293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

33 ครั้ง