ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดการห้องประชุม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0293)


26 ต.ค. 63
180
1

DGA-63-0293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

32 ครั้ง