ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และจัดทำบทความ ด้านมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) (DGA/63/0248)


20 Oct 63
250
1

DGA-63-0248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

52 ครั้ง