ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ OneTrust Privacy Management แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0318)


20 ต.ค. 63
192
1

DGA-63-0318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

45 ครั้ง