ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการประเมินทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0326)


15 Oct 63
140

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการประเมินทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  (DGA/63/0326)