ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการประเมินทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0326)


15 ต.ค. 63
126

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการประเมินทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  (DGA/63/0326)