ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล Online Learning ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0306)


22 Sep 63
122
1

DGA-63-0306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

24 ครั้ง