ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Enterprise Service Management) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0232)


21 Sep 63
148

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Enterprise Service Management) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0232)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0232

36 ครั้ง