ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0294)


18 Sep 63
125

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0294)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0294

26 ครั้ง