ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความปลอดภัย-ข้อกำหนดเครือข่ายและจัดทำคู่มือ (Technical-Refence) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0264)


17 Sep 63
137

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความปลอดภัย-ข้อกำหนดเครือข่ายและจัดทำคู่มือ (Technical-Refence) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0264)

1

63-0264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

20 ครั้ง