ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ (Artificial Intelligence) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0296)


14 ก.ย. 63
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ (Artificial Intelligence)  ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0296)

1

63-0296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง