ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ (Artificial Intelligence) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0296)


14 Sep 63
108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ (Artificial Intelligence)  ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0296)

1

63-0296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

25 ครั้ง