ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ และจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0243)


10 ก.ย. 63
120

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ และจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0243)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0243

17 ครั้ง