ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0305)


10 Sep 63
146

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0305)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0305

27 ครั้ง